Grups de continguts


 • Lligaments de calada

  Pot contenir des dels lligaments fonamentals i els seus derivats fins a lligaments compostos i especials. Per a cadascun es descriuen les característiques, l'enunciat general (si té enunciat), exemples i imatges de teixits fabricats amb el lligament.

  Nombre d'elements creats: 21
 • Tèxtil ètic, ecològic i sostenible

  Conté articles, així com exemples sobre tèxtil ètic ecològic i sostenible.

  Nombre d'elements creats: 18
 • Teixidura

  Conté aspectes relacionats amb la teixiduria com els principals processos de teixiduria, les tipologies de teixits i les tecnologies que els fan possibles.

  Nombre d'elements creats: 15
 • Lligaments de punt per recollida

  Conté un recull dels principals lligaments de punt per recollida que es poden fabricar amb màquines circulars de punt i tricotoses, d'una o dues fontures.

  Nombre d'elements creats: 11
 • Les característiques del fils

  Agrupa continguts relacionats amb les característiques del fils.

  Nombre d'elements creats: 5
 • Les fibres tèxtils

  Agrupa la informació relacionada amb les matèries tèxtils en les seves diferents classes, naturaleses i orígens.

  Nombre d'elements creats: 1
 • Vestimentes del món

  Agrupa vestits tradicionals de diferents èpoques i llocs del món.

  Nombre d'elements creats: 0
 • Tipus de fils

  Conté un conjunt de fitxes sobre els diferents tipus de fils que es coneixen. Des dels fils convencionals als fils de fantasia.

  Nombre d'elements creats: 0