Tipus de perfil: Treballador del sector
Portafolis

El portafolis roman buit.
    0 entrades al portafolis
Itineraris formatius

No s'han trobat itineraris formatius.
Continguts aportats

The program is made up of different thematic blocks focused on promoting creative design within the advanced textile materials sector.
Disseny
Disseny tècnic
Indústria tèxtil
Producte
Tèxtil sostenible

El programa está formado por diferentes bloques temáticos enfocados a promover el diseño creativo dentro del sector de los materiales textiles avanzados.
Disseny
Disseny tècnic
Indústria tèxtil
Producte
Tèxtil sostenible

The program is made up of different thematic blocks focused on promoting creative design within the advanced textile materials sector.
Disseny
Disseny tècnic
Indústria tèxtil
Producte
Tèxtil sostenible

El programa está formado por diferentes bloques temáticos enfocados a promover el diseño creativo dentro del sector de los materiales textiles avanzados.
Disseny
Disseny tècnic
Indústria tèxtil
Producte
Tèxtil sostenible

El programa està format per diferents blocs temàtics enfocats a promoure el disseny creatiu dins del sector dels materials tèxtils avançats.
Disseny
Disseny tècnic
Indústria tèxtil
Producte
Tèxtil sostenible

The program consists of 7 topics focused on the digitization of the advanced textile materials industry.
Indústria tèxtil
Tèxtil sostenible

El programa está formado por 7 temáticas enfocadas a la digitalización de la industria de los materiales textiles avanzados.
Indústria tèxtil
Tèxtil sostenible
      Pàgina 1/2. Total: 11 continguts